Website thương mại điện tử
Thiết kế website thương mại điện tử – 2024

Một trang website thương mại điện tử là bản sắc thương hiệu trực tuyến của bạn. Bạn phải quan tâm xây dựng nó sao cho khách hàng có thể trải nghiệm thương hiệu của bạn dễ dàng hơn. Ngoài ra, hãy nhớ rằng không thể làm mọi thứ đúng ngay lần đầu tiên. Hãy tiếp

Xem chi tiết
Thiết kế website tin tức
Thiết kế website tin tức – đẩy mạnh kinh doanh ngay bây giờ

Tại sao có nhu cầu thiết kế website tin tức? Công nghệ mạng đến nhiều lới ích to lớn trong đó internet làm cho thế giới ngày một phẳng hơn. Không còn giới hạn nào về khoảng cách địa lý một khi bạn muốn khám phá thế giới. Trong đó website tin tức là một

Xem chi tiết
freelancer thiết kế website
Freelancer thiết kế web

Freelancer thiết kế web là ai? Freelancer thiết kế web là những người thiết kế giao diện, bố cục của một website theo mô tả thu thập được từ khách hàng. Lên bố cục website và demo cho khách hàng xem trước  . Công việc không giới hạn vị trí , địa điểm và ban

Xem chi tiết