• Số điện thoại: +84 2873 040 030
  • Email: info@maytech.vn
  • Giờ làm việc: 08:30-18:00
  • LIÊN HỆ

Liên hệ

Gửi Email cho chúng tôi

THÔNG TIN LIÊN LẠC

104/4A Nhất Chi Mai, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam
SĐT: +848 7304 0030
Fax: +848 7304 0030
Website: maytech.vn
Mở cửa: Thứ 2 – Thứ 6 08:00 – 18:00