Tạo website chuyên nghiệp với hiệu ứng tuyết rơi cho mùa Noel

Noel sắp đến rồi, bạn mong muốn tạo website chuyên nghiệp với hiệu ứng tuyết rơi cho mùa Noel. Nào cùng làm cho website của bạn thêm không khí, nếu bạn dùng wordpress, vui lòng thực hiện theo các bước sau:

1. Mở menu Plugin (Gói mở rộng). chọn Cài mới

snow1

2. Tỉm với key: super snow và cài đặt.

snow2

3. Kích hoạt chức năng.

thiết kế website chuyên nghiệp

Kết quả sẽ rất thú vị. Maytech chúc các bạn thành công.