Singapore Business Group HCMC

Chi phí: 70.000.000 vnđ

Website thông tin về câu lạc bộ doanh nhân Singapore tại thành phố Hồ Chí Minh:

  • Giới thiệu – tin tức.
  • Quản lý hội viên và phát hành thẻ thành viên.
  • Quảng bá Doanh nghiệp Singapore, cho phép thanh viên tìm kiếm và xem thông tin các hộ viên khác.