Google ưu tiên website hỗ trợ hiển thị trên thiết bị di động

Vì sao Google ưu tiên website hỗ trợ hiển thị trên thiết bị di động? Thuật toán mới sẽ ưu tiên các trang web thân thiện với các thiết bị di động như có chữ lớn, đường link dễ truy cập và thay đổi kích thước để phù hợp với bất cứ màn hình nào

Xem chi tiết