Dệt Thành Công

Chi phí: 165.000.000 vnđ.

Dự án kéo dài 3 tháng với khối lượng công việc khổng lồ. Website bao gồm 60 trang thông tin có nội dung bố cục khác nhau, hỗ trợ 2 ngôn ngữ Anh-Việt. Maytech và đội ngũ IT của Thành Công sát cánh bên nhau xây dựng website hoàn thiện nội dung, chỉn chu về bố cục.
Web site có các điểm nhấn sau:
– Thông tin đầy đủ toàn diện về Thành Công.
– Thông tin về cổ phiếu sống động, được cập nhật hàng ngày.
– Đội ngũ IT Thành Công chủ động tối đa trong việc quản trị nội dung sau khi bàn giao website.
– Chuyển thành công toàn bộ dữ liệu từ hệ thống cũ qua web mới.