15
Th12

Tạo hiệu ứng tuyết rơi cho website chuyên nghiệp mùa Noel

Noel sắp đến rồi, nào cùng làm cho website của bạn thêm không khí, nếu  bạn dùng wordpress, vui lòng thực hiện theo các bước sau:

1. Mở menu Plugin (Gói mở rộng). chọn Cài mới

snow1

2. Tỉm với key: super snow và cài đặt.

snow2

3. Kích hoạt chức năng.

snow3

Kết quả sẽ rất thú vị. Chúc các bạn thành công.