COVID 19 TẠI TPHCM
CÁC BIỂU ĐỒ CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH.

Tình hình dịch Covid 19

Chúng tôi tổng hợp các biểu đồ về Covid 19 tại tp Hồ Chí Minh và cả nước mong đem lại một cái nhìn khái quát về tình hình dịch bệnh. Mong mọi người giữ gìn sức khỏe và Sài Gòn cũng như Việt Nam qua nhanh đợt dịch này cùng nhau ổn định kinh tế, cùng nhau phát triển.

Nguồn dữ liệu

Biểu đồ được láy theo số liệu từ Thông Tấn Xã Việt Nam

Biểu đồ ca bệnh Covid mới ở thành phố Hồ Chí Minh

Biểu đồ ca bệnh Covid mới trong cả nước

Biểu đồ ca mắc trong ngày

Diễn biến tình hình dịch covid-19

Biểu đồ so sánh tình hình dịch covid-19 trong nước của 58 địa phương

Liên hệ nhanh bộ phận thiết kế web